domingo, 19 de julio de 2009

Blocs rebuts/Bloques recibidos


Ja fa un temps em vaig inscriure a un intercanvi, es tracta de fer uns blocs que fan 15x15, es diu la "Colcha de la Amistat". Us vull ensenyar els que he rebut fins ara.


Hace unos meses, me inscribí en un intercambio, se trata de hacer bloques de 15x15, se llama la Colcha de la Amistat. Os quiero enseñar los que he recibido hasta el día de hoy.

No hay comentarios: