domingo, 19 de julio de 2009

El meu bloc/Mi bloque


Aquest és el que estic fent jo. Us agrada?


Este es el que estoy haciendo yo. ¿Os gusta?

Blocs rebuts/Bloques recibidos


Ja fa un temps em vaig inscriure a un intercanvi, es tracta de fer uns blocs que fan 15x15, es diu la "Colcha de la Amistat". Us vull ensenyar els que he rebut fins ara.


Hace unos meses, me inscribí en un intercambio, se trata de hacer bloques de 15x15, se llama la Colcha de la Amistat. Os quiero enseñar los que he recibido hasta el día de hoy.

LA O


Poc a poc, però aixó avança, ja fa dies vaig acabar la O, ara està parat perquè tinc que avançar amb els blocs de la "Colcha de l'amistat" que els tinc molt enrraderits.

Poco a poco, pero esto avanza, hace unos días acabé la O, ahora lo vuelvo a tener parado, ya que tengo que avanzar los bloques de la Colcha de la amistat, ya que los tengo muy parados.