domingo, 14 de marzo de 2010

El setè/El séptimo


Aquest ha vingut de Telde, Canaries, gràcies a Fefi, que és qui me l'ha enviat, i a Arantxa, que és qui ha organitzat aquest intercanvi.


Este ha llegado desde Telde, Canarias, gracias a Fefi, que es la persona que me lo ha enviado, y a Arantxa, que es la persona que ha organizado este intercambio.

Poc a poc/Poco a poco

Poc a poc va avançant!


Poco a poco pero va avanzando

Blocs nº 2 i nº 3/Bloques nº 2 y nº 3Estic participant en el Sampler organitzat per Esperanza, ella i al seu equip ho estan preparant
tot molt bè, els tutorials i els patrons molt ben explicats i fàcils de seguir. Jo de moment tinc acabats el nº 2 i el nº 3, i tinc a mitjes el nº 1.

Estoy participando en el Sampler organizado por Esperanza, ella y su equipo lo están preparando todo muy bien, los tutoriales y los patrones están muy bien explicados y fáciles de seguir. Por el momento ja tengo acabados el nº 2 y el nº 3, y tengo a medias el nº 1.

El sisè/El sexto


Fa uns dies, vaig rebre el nº 7 de la meva nova col.leció, aquest ha vingut de València, juntament amb un bloc 15 x 15, una gallina molt símpatica!


Hace unos días, recibí el nº 7 para mi nueva colección, este ha venido de Valencia, gracias

a Mayte, juntamente con un bloque 15 x 15, una gallina muy simpática